atkeisti


atkeisti
atkeĩsti, atkeĩčia (àtkeičia Prn), àtkeitė tr. 1. pamainyti vieną daiktą kitu: Kad marškinių neàtkeičia, tada gangos iš nūdos J. 2. pavaduoti: Ligi pietų aš ganiau, po pietų mane átkeitė jis Skr. Valandėlę aš dirbsiu, o paskui atkeĩsi mane tu Skr. Einu mamą atkeĩsti Skr. 3. vienas antram grąžinti (įkaitus): Įkaitus atkeĩsiva J. | refl. Š. 4. iškeisti (pinigus): Pinigų neturėjo atkeĩsti Šl. \ keisti; antkeisti; apkeisti; atkeisti; įkeisti; iškeisti; nukeisti; pakeisti; perkeisti; prakeisti; sukeisti; užkeisti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • įkeisti — įkeĩsti, įkeĩčia (į̃keičia Prn), į̃keitė tr. 1. vietoj vieno daikto padėti, duoti kitą, apmainyti: Jurgis bus man įkeĩtęs kepurę; rytoj eisiu pas jį atsikeisti Š. 2. užstatyti, duoti užstatą: Įkeisk, t. y. duok jam įkaitą J. Aš į̃keičiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkeisti — antkeĩsti, antkeĩčia (añtkeičia), añtkeitė (dial.) tr. dėti po apačia: Antkeitamoji drobės pusė galia būti ir nublukusi: nebūs matoma Šts. Reik pasiautą dėti, kad antkeitamoji nebūtų regėti Šts. keisti; antkeisti; apkeisti; atkeisti; įkeisti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkeisti — apkeĩsti, apkeĩčia (àpkeičia), àpkeitė tr. 1. dėti vieną daiktą į kito vietą, apmainyti vietomis: Apkeĩsk tuodu aviliu J.Jabl. | refl.: Žodžiai dažnai apsikeičia savo prasmėmis rš. 2. pamainyti vieną daiktą kitu: Laumės apkeistą kūdikį [ji]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkeitimas — atkeitìmas sm. (2); N, Jzm → atkeisti 1. keitimas; apkeitimas; atkeitimas; įkeitimas; iškeitimas; nusikeitimas; pakeitimas; perkeitimas; sukeitimas; užsikeitima …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkiesti — 1 atkiẽsti, àtkiečia (àtkeičia), àtkietė žr. atkeisti: Leonas, atkietęs savo meilingą balsą, patsai puola ant Vasilko su savo budeliais S.Dauk. Kas gal apžadus atkiesti? Jzm. kiesti; apkiesti; atkiesti; įkiesti; iškiesti; pakiesti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atmainyti — tr. 1. grąžinti, atiduoti vienas antram atgal ką sumainytą: Aš paimsiu šitą stiklą, bet, jei netiks, tai atmainysit Mrj. Bent atmainyki aukso žiedelį, o aš tavo nebūsiu JV333. Oi ataduokie, bernužėli, atmainykie žiedelį KrvD103. | refl. tr., intr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškeisti — iškeĩsti, iškeĩčia (ìškeičia), ìškeitė tr. 1. išmainyti vieną daiktą į kitą: Susitarė ant galo kalinius vieni antrims iškeisti S.Dauk. Nemokėjai išsaugoti jausmo, greit jį iškeitei ir išbarstei V.Mozūr. | refl. tr.: Nei vieną piktą žodį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keisti — keĩsti, keĩčia, keĩtė K 1. tr., intr. mainyti, daryti mainus: Dėsiva rankeles, keisiva žiedelius JV462. Duokš ma[n] baltą rankužę, keisva aukso žiedeliais LB40. Kad ji keitė aukso žiedą, akys mano verkė KlpD2. Nei keisiu žiedeliais su tavim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • laktis — sf. ◊ pralieta laktis pasisekimas, laimė; gerumas: Tėvai išvažiavo – vaikams pralieta laktis, galės įsinorauti Kl. Pralieta laktis atkeisti karvę, kad sumainius nebnoria imti J. Meiliai pralieta laktis meluoti melagiams J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukeisti — nukeĩsti, nukeĩčia (nùkeičia), nùkeitė 1. tr. pavaduoti, pakeisti: Adynos tarpe tapsiu nukeistas LC1887,40. 2. refl. pasikeisti vietomis, kaitaliotis: Su tuo papasakojimu turėtų nusikeisti padainavimas vienos ar antros dainelės Vd. keisti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language